Dane są najcenniejszym zasobem organizacji. W dobie cyfrowej, zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych staje się koniecznością dla utrzymania zdrowych wyników finansowych oraz solidnej reputacji marki. Wielkoformatowe organizacje współpracują z różnymi zewnętrznymi dostawcami technologii, a myśląc o bezpieczeństwie danych, należy zadać pytanie – czy nasi dostawcy posiadają certyfikat ISO 27001? I czy jest to istotne?

ISO 27001 jest międzynarodową uznaną normą zarządzania bezpieczeństwem informacji. W skrócie, zapewnia ramy polityk, systemów i procesów, które chronią dane. Ta zewnętrzna, międzynarodowo uznana walidacja pokazuje, że firma poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa informacji i spełnia rygorystyczne wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

Certyfikat ISO 27001 świadczy o zobowiązaniu do ochrony danych oraz zachowania prywatności i poufności informacji. Jest to niezwykle istotne dla branż zajmujących się wrażliwymi danymi – takich jak sektor opieki zdrowotnej, finanse, prawo – które są szczególnie podatne na nieautoryzowany dostęp, naruszenia i cyberzagrożenia.

Zarówno współpraca z dostawcą technologii certyfikowanym ISO 27001, jak i posiadanie takiego certyfikatu, nie eliminuje wszystkich zagrożeń związanych z danymi. Jednak takie działania mogą znacząco przyspieszyć zdolność do ulepszania praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji, jednocześnie budując silne podstawy zaufania z klientami, kluczowymi interesariuszami i partnerami biznesowymi.

Certyfikat ISO 27001 może również pomóc organizacjom spełnić różne wymogi regulacyjne i prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Wymogi normy są zgodne z wieloma przepisami o ochronie danych, takimi jak RODO w Unii Europejskiej czy HIPAA w Stanach Zjednoczonych. Współpraca z dostawcą certyfikowanym przez ISO 27001 może zmniejszyć ryzyko kar za nieprzestrzeganie przepisów, problemów prawnych i szkód wizerunkowych związanych z naruszeniem danych lub niewłaściwym obchodzeniem się z poufnymi informacjami.

W coraz bardziej połączonym świecie, gdzie naruszenia danych i cyberataki są na porządku dziennym, organizacje, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo informacji, mogą to wykorzystać, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Promowanie faktu współpracy z certyfikowanymi dostawcami technologii ISO 27001 to nie tylko wyraz odpowiedzialności, ale też możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji.

ISO 27001 podkreśla proaktywne praktyki zarządzania ryzykiem. Aby utrzymać certyfikację, firma musi regularnie przeglądać i aktualizować swoje kontrole bezpieczeństwa, dostosowując się do pojawiających się zagrożeń i luk w zabezpieczeniach. Takie podejście gwarantuje, że środki bezpieczeństwa pozostaną skuteczne i aktualne w obliczu ewoluujących cyberzagrożeń.

Niestety, naruszenia bezpieczeństwa informacji rosną i mają poważne konsekwencje. Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa informacji może pomóc organizacjom chronić ich cenne dane, utrzymać zaufanie interesariuszy i uzyskać przewagę konkurencyjną. Współpraca z dostawcą technologii posiadającym certyfikat ISO 27001 tworzy fundament bezpieczeństwa i jest inwestycją w ochronę i integralność cennych danych. Bezpieczeństwo informacji to nie luksus – to konieczność.