Wraz z rozwojem technologii, rośnie zapotrzebowanie na architektów oprogramowania, zwłaszcza w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja czy systemy chmurowe. W głównej mierze są to specjaliści odpowiedzialni za projektowanie i planowanie struktury systemu informatycznego. Ponadto do ich obowiązków należy również tworzenie wytycznych i narzędzi potrzebnych do opracowania skomplikowanego programu komputerowego, w tym aplikacji internetowych oraz mobilnych, a także oprogramowania biznesowego. Zasadniczo architekt oprogramowania jest kluczowym członkiem zespołu projektowego, mającego ogromny wpływ na jakość i skuteczność powstałego utworu.

Podobnie jak inni przedsiębiorcy posiada on możliwość zmiany formy opodatkowania. Jednym z narzędzi do optymalizacji podatkowej, które w ostatnim czasie zyskuje na popularności, jest IP BOX. Dzięki preferencyjnej stawce opodatkowania wynoszącej 5% osoby prowadzące działalność na rynku nowych technologii mogą obniżyć wysokość obowiązku podatkowego z tytułu prawa do własności intelektualnej. Jednak wbrew powszechnie panującej opinii – nie każdy specjalista z branży IT może skorzystać z ulgi IP BOX. Konieczne w tym zakresie będzie spełnienie kilku istotnych wymagań.

Architekt oprogramowania a IP BOX – prawa autorskie

Po pierwsze należy zaznaczyć, że architekt oprogramowania to ekspert, którego zadaniem jest projektowanie struktur systemów informatycznych, a tym samym monitorowanie procesu ich wdrażania. Niestety, z tej perspektywy nie zawsze wykonywana przez niego praca podlega prawom autorskim, co stanowi istotny czynnik pod kątem rozpatrywania wniosku o możliwość skorzystania z 5% preferencyjnej stawki podatku. Zmiana formy opodatkowania na ulgę IP BOX będzie dostępna w przypadku, gdy twórca stworzył dzieło objęte prawami autorskimi, przenosząc je tym samym na zleceniodawcę w zamian za wynagrodzenie.

Wymagania przy wdrożeniu IP BOX przez architekta oprogramowania

W zamiarze skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku, architekt oprogramowania zobowiązany jest do spełnienia kilku obligatoryjnych wymagań. Zasadniczo warunki te dotyczą także każdego innego specjalisty z branży IT, który również zamierza zmienić formę opodatkowania na IP BOX. W tym kontekście istotne są takie elementy jak po pierwsze przedmiot umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą, po drugie zakres obowiązków pracownika, a po trzecie ewidencja czasu pracy.

Wobec tego przy zawieraniu umowy ze zleceniodawcą niezbędne będzie uwzględnienie wspomnianych aspektów. Wynika to m.in. z powszechnej praktyki Urzędów Skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej przy wydawaniu pozytywnych wyników interpretacji podatkowych, gdyż to właśnie na nie zwracają szczególną uwagę. Umowa spełniająca te wymagania nie będzie budzić wątpliwości ze strony organów podatkowych i prawdopodobnie pozwoli na skorzystanie z preferencyjnej stawki w ramach ulgi IP BOX.

Kiedy architekt oprogramowania nie może skorzystać z IP BOX?

Zakładając, że jednym z głównych zadań architekta oprogramowania jest przede wszystkim tworzenie dokumentacji dotyczącej powstałej aplikacji, a jego praca skupia się na czynnościach niezwiązanych z pisaniem kodu, takich jak tworzenie diagramów czy specyfikacji technicznych – udowodnienie powstania utworu objętego prawami autorskimi może okazać się niemożliwe. Jednak wedle jednej z wydanych w tym zakresie interpretacji podatkowych “Jeżeli prace architekta IT są ukierunkowane na tworzenie, rozwijanie, ulepszanie, modyfikowanie oprogramowania”, to prawdopodobnie wniosek o zmianę formy opodatkowania na IP BOX zostanie rozpatrzony pozytywnie. Niemniej jednak, argumenty, które podaje Urząd Skarbowy, mają raczej charakter ogólny, a ostateczna decyzja w tym zakresie podejmowana jest na podstawie analizy umowy oraz ewidencji czasu pracy. Co ważne, jeśli Skarbówka uzna, że w projekcie brakuje elementu innowacyjności, prawdopodobnie wyda negatywną interpretację podatkową.


Dowiedz się więcej o autorze: