Po co inwestować w IT? – to pytanie zadał sobie z pewnością nie jeden przedsiębiorca. Mając świetnie prosperującą firmę, grono zmotywowanych do działania pracowników, olbrzymie przychody i infrastrukturę IT, która „wystarcza” z pewnością łatwo popaść w stagnację i nie zawracać sobie głowy implementacją innowacji. Z drugiej strony, możemy zaobserwować zupełnie odwrotną sytuację – mała firma, ponosząca niewspółmiernie wielkie koszty pracy w stosunku do swoich przychodów, działająca lokalnie nie chce ponosić kosztów wdrożenia rozwiązań IT. Po okresie pandemii podejście pierwsze jest już (na szczęście) coraz rzadziej spotykane i mając do dyspozycji odpowiedni budżet firmy chętniej przechodzą na rozwiązania cyfrowe. Co w takim razie z sektorem mikrofirm i MŚP, których nie stać na drogie rozwiązania? Ostatnimi miesiącami przybyło na rynku wiele firm, które gorzej sobie radzą. Branża IT zaczęła dostosowywać swoją ofertę do potrzeb rynku, zawracając szczególną uwagę na kwestię kosztów i szybkości wdrożenia, na których to czynnikach bazują tegoroczne trendy. 

Zapytaliśmy naszych Czytelników, czy zamierzają inwestować w IT w 2023 roku.[1] Odpowiedzi twierdzących jest zaskakująco dużo. Aż 87% zbadanych przez nas firm zamierza inwestować w rozwiązania technologiczne, a tylko 2% stanowczo zaprzecza takim planom. Spośród ankietowanych, 65% to osoby, które deklarują, że reprezentują sektor MŚP, 21% to mikrofirmy, a pozostałe 14% to przedstawiciele dużych firm i korporacji. Takie wyniki w zestawieniu z ogromnym naciskiem na kwestię kosztów świadczą o tym, że firmy pokładają dużą nadzieję w tym, że rozwiązania technologiczne ułatwią im w poradzeniu sobie w czasie kryzysu i zwrócą się w bardzo krótkim czasie. 

Korzyści

Inwestycje zawsze wiążą się z pieniędzmi. Przedsiębiorcy wyliczają, ile mogą zyskać i w jakim czasie, a ile stracić i to właśnie najczęściej na podstawie takich wyliczeń podejmowane są decyzje dotyczące inwestycji. W przypadku inwestycji w IT – działanie to wiąże się z poniesieniem kosztów już na samym początku, często nawet zanim zaczniemy korzystać z rozwiązania i z tym należy się liczyć.

Zapytani o korzyści, jakich oczekują od wdrożenia technologii w ich firmach, respondenci odpowiedzieli w następujący sposób (patrz Wykres 5).

Na pierwszy plan wysuwa się tutaj zwiększenie kontroli nad organizacją (72%), uproszczenie procesów (64%), ograniczenie kosztów (62%) oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Oznacza to, że firmy rozsądnie podchodzą do kwestii inwestycji w czasach kryzysu i w pierwszej kolejności myślą o podstawowych potrzebach firmy.

Technologiczny Top 8

Oczekiwania względem korzyści przekładają się na rodzaj technologii, w jaki chcą zainwestować firmy. Największą popularnością ze strony firm cieszy się cyberbezpieczeństwo – aż 96% badanych zamierza w nie zainwestować w tym roku. Z jednej strony cieszy tak duże zainteresowanie bardzo ważnym elementem IT, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Z drugiej strony, taki stan rzeczy jest poparty strachem, w którym zmuszeni jesteśmy funkcjonować w związku z zagrożeniami w świecie cyfrowym oraz działaniami wojennymi, które mają miejsce w naszym regionie. 

Co ciekawe, w przypadku wykresu 5. możemy zauważyć, że korzyść z wdrożenia rozwiązań technologicznych w postaci zwiększenia zadowolenia klientów jest jedną z najmniej popularnych korzyści (40%). Z kolei na wykresie 6 wyraźnie możemy dostrzec, że rozwiązania z zakresu wsparcia obsługi klienta zostały wyznaczone przez 70% ankietowanych. Jest tak być może dlatego, że proces obsługi klienta może być traktowany przez firmy jako krytyczny czynnik jej funkcjonowania, związany bardziej z potrzebą kontroli procesów zachodzących w firmie. A zadowolenie klienta w sytuacji kryzysu może mieć dla firm mniejsze znaczenie niż potrzeba kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego firmie, m.in. dzięki ulepszeniu procesów obsługi klienta. 

Przyszłość i wyzwania

Mimo sporego optymizmu co do inwestycji w roku 2023, ankietowani nie są pewni, co do inwestycji w kolejnych latach – wynika z w wykresu 7., gdzie na pytanie o inwestycje w kolejnych latach, jedynie 77% respondentów odpowiedziało twierdząco. Jednak sytuacja ta nie jest spowodowana przez brak chęci inwestowania w IT, lecz raczej jest poparta niepewnością, co do sytuacji finansowej firm w ciągu następnych kilkudziecięciu miesięcy. 

W tej tezie upewniają nas dane z wykresu 8., gdzie niepewność została wskazana jako główna bariera w podejmowaniu inwestycji w IT. Interesującym jest fakt, że na wewnętrzne problemy przedsiębiorstwa wskazało jedynie 29% ankietowanych. Może świadczyć to o tym, że w większości badanych firm nie ma jeszcze problemów, a jedynie obawy o przyszłość.

[1] Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2022 roku za pomocą techniki badawczej CAWI (ankieta internetowa). W badaniu udział wzięło 1047 przedstawicieli firm z całej Polski, reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym 51% to przedsiębiorstwa usługowe, 23% zajmuje się handlem, 17% to przedsiębiorstwa produkcyjne i przemysłowe. O wypełnienie badania zostali poproszeni właściciele firm lub przedstawiciele kadry zarządzającej. Spośród ankietowanych, 65% to osoby, które deklarują, że reprezentują sektor MŚP, 21% to mikrofirmy, a pozostałe 14% to przedstawiciele dużych firm i korporacji.