Rynki są coraz bardziej nieprzewidywalne. Trudno o standardowy cykl koniunkturalny, zakładający sinusoidalne wzrosty i spadki, tworzące dobre środowisko do budowania długofalowej strategii. W dzisiejszym skrajnie nieprzewidywalnym świecie, budowanie strategii w ten sposób byłoby co najmniej lekkomyślne, zwłaszcza po doświadczeniach ostatnich miesięcy. 

Logistyka to jedna z branż nastawionych na ograniczanie kosztów. I mimo, że możliwości ich optymalizacji zapewne są skrupulatnie wykorzystywane, to jednak warto pamiętać, że w ciagu ostatnich kilku lat świat mierzył się z problemami przerwanych łańcuchów dostaw właśnie ze względu na czynniki, których nikt nie mógł przewidzieć. Gwałtowny wzrost e-commerce, niepewność gospodarcza, a co za tym idzie – zmiany na rynkach ropy, wysokie oczekiwania względem dostaw sprawiły, że branża logistyczna przeszła bardzo istotną zmianę, nastawiając się na nowe technologie, wspierające m.in. zarządzanie danymi, automatyzację, wczesne ostrzeganie o awariach.

„Nowoczesne, niezawodne łańcuchy dostaw wymagają synchronizacji między ogromną liczbą partnerów i coraz większą ilością danych. Potrzebujemy pełnej widoczności w czasie rzeczywistym, aby lokalizować towary w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego, dystrybucyjnego lub wysyłkowego i reagować na zakłócenia. Potrzebujemy odpornych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się znaczenie chmury. Systemy zarządzania transportem wdrożone za pośrednictwem chmury mogą znacznie ułatwić te procesy, zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym niezbędną do poprawy przepływów pracy i sukcesu biznesowego”mówi Dave Fraas, director of software engineering w C.H. Robinson Europe.

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest zatem w dużej mierze zależne od technologii, bez której firma logistyczna nie miałaby szans przetrwać. Dlaczego?

„Chmura w zdecydowanym stopniu ułatwia integrację międzynarodowych systemów śledzenia łańcuchów dostaw. Działając na skalę światową, rozwiązanie niechmurowe będzie miało utrudniony dostęp w wielu lokalizacjach. Chmura łączy wszystkie elementy – od kontenerów, po ciężarówki czy magazyny, tak by w każdym z miejsc dane były aktualne i łatwo dostępne. Sama komunikacja tych różnych aplikacji będzie dużo łatwiejsza dzięki temu, że są w chmurze. Kolejny aspekt, to wielkość i elastyczność zasobów. Jeżeli chcemy przetwarzać ogromne ilości danych albo używać systemów wykorzystujących np. sztuczną inteligencję, rozwiązanie niechmurowe będzie trudne i drogie w stworzeniu i utrzymaniu. W chmurze mamy duże zasoby, kiedy tylko ich potrzebujemy. Trzeci aspekt to bezpieczeństwo danych. Wszystkie kopie zapasowe, instancje, w chmurze robione są automatycznie i często nie trzeba tego nadzorować, co niestety jest konieczne w przypadku lokalnego przechowywania.”mówi Szymon Bukowicz, Head of Growth w BinarApps

Koszty

Rosnące koszty transakcyjne i coraz mocniejsze nastawienie na czas dostaw wymagają przede wszystkim dużego skoncentrowania na aspekcie czasu właśnie, w tym czasu zbierania, przetwarzania i reagowania na dane,  informowania klientów o statusie dostaw itd. Chmura ułatwia pracę z danymi, przede wszystkim dlatego, że mamy możliwość integracji wielu systemów i źródeł danych w w jeden strumień, co pozwala na bardziej trafne i aktualne decyzje. Ograniczeniu kosztów sprzyja także elastyczność w wykorzystaniu zasobów, tym bardziej istotna przy zmieniającym się popycie o wielkości trudnej do określenia. W chmurze firmy logistyczne mogą płacić za to, ile dokładnie danych przetwarzają.

Bezpieczeństwo

W logistyce czas ma olbrzymie znaczenie. Każdy przestój w działaniu to ogromne koszty, a nawet zagrożenie dla działalności firmy, zwłaszcza to wynikające z braku terminowości dostaw. Utrata danych miałaby katastrofalne skutki – brak danych o ładunkach, ich historii, umowach mógłby zaszkodzić firmie, a nawet całemu łańcuchowi dostaw, narażając firmę na potężne straty. To kolejny aspekt, w którym chmura wspiera firmy obsługujące łańcuch dostaw, zwłaszcza te z sektora MŚP. W ich sytuacji rozwiązania chmurowe z powodzeniem mogą sprawdzić się jako zastępstwo skomplikowanej infrastruktury, a dzięki działaniom podejmowanym automatycznie, firma nie musi m.in. wykonywać ręcznie backupu, który może na bieżąco odbywać się w chmurze i, w razie awarii, uratować firmę przed przestojem. 

O tym, jak istotnym jest, aby łańcuchy dostaw funkcjonowały sprawnie, mieliśmy okazję przekonać się w okresie, gdy sytuacja na wschodzie to uniemożliwiała. Dlatego firmy logistyczne mają na sobie bardzo duża presję, aby realizować dostawy w terminie, a chmura jest narzędziem, bez którego trudno się obejść. Zgłasza biorąc pod uwagę nie tylko kwestie usprawnienia procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, ale także w odniesieniu do jego konkurencji. Wykorzystywanie przewagi technologicznej to bardzo istotny czynnik konkurencyjny, a cyfryzacja i integracja zasobów i dokumentów zarządzanych z chmury otwiera szereg możliwości dalszego rozwoju cyfrowego, np. wykorzystywania czujników, dzięki którym przedsiębiorstwo ma bieżące i nieustannie aktualizowane dane na temat rzeczywistego stanu floty, co pomaga zapobiegać nieprzewidzianym awariom. Zatem jakość i zakres wykorzystania chmury obliczeniowej przekłada się na pozycję firmy i wspiera stabilność łańcucha dostaw, co niewątpliwie przemawia za wdrożeniem tych rozwiązań, szczególnie w sektorze MŚP.