Dynamiczne zmiany gospodarcze wymagają nowego spojrzenia na biznes i jego przyszłość. Polskie firmy zdają się odrabiać lekcję i nie chcąc dać się zaskoczyć, coraz chętniej inwestują w przyszłość swoich organizacji, zwłaszcza w ich cyfryzację. Chmura to jedna z najbardziej popularnych technologii wykorzystywanych przez polski biznes. Popularność tego typu rozwiązań daje szereg możliwości dalszego rozwoju firm. Bywa jednak, że mimo wielu argumentów przemawiających za chmurą, organizacja nie decyduje się na jej wdrożenie lub rozwijanie. Dlaczego? Co polskie firmy sądzą o usługach chmurowych? Jakie mają oczekiwania wobec dostawców rozwiązań? Na te pytania odpowiedziały osoby z działów IT w polskich firmach i osoby zarządzające z sektora MŚP. 

Partnerzy raportu

Ocena oferty

Ilość ofert usług chmury obliczeniowej dostępnych na rynku jest całkiem duża – wynika z badania przeprowadzonego przez BrandsIT. Polskie firmy mają w czym wybierać, choć duża część ankietowanych zdaje się nie mieć klarownej opinii co do ilości ofert – aż 45% ankietowanych uznaje, że ich ilość jest średnia. Niewiele, bo tylko 1% respondentów twierdzi, że ofert jest bardzo mało. Polskie firmy mają zatem świadomość, że usługi chmurowe są dostępne i stykają się z nimi w codziennej pracy. 

Zdaniem polskich firm – ilość ofert nie ma jednak przełożenia na ich przejrzystość. Aż 82% respondentów uznaje oferty usług za nieprzejrzyste i nie informujące w jasny sposób o korzyściach płynących z inwestycji. Takie odczucia mogą wynikać z barier, w tym językowej – oferta niektórych rozwiązań oraz support są w obcym języku. Może być to także efekt bariery komunikacyjnej, gdzie dostawca nie prezentuje oferty za pomocą języka korzyści z wdrożenia, co może skutkować odłożeniem lub rezygnacją z planu wdrożenia chmury. 

Nieco lepiej jest w przypadku informowania o szczegółach oferty. Organizacje trochę lepiej oceniły ofertę chmury pod tym kątem, co może sugerować, że większym problemem jest kwestia odpowiedniej komunikacji możliwości usług chmurowych niż sama ich prezentacja.

Jeśli chodzi o ceny usług chmurowych, opinie na temat są podzielone niemalże 50/50. Ponad 40% respondentów twierdzi, że ceny są średnie. Ankietowani nie byli skłonni do jednoznaczne stwierdzenia, czy ceny są zbyt wysokie czy zbyt niskie.

Chmura w firmie

Mimo perturbacji związanych z ofertą, poziomem jej skomplikowania i barierami komunikacyjnymi, gdy firmy już przejdą przez proces implementacji rozwiązania są na ogół zadowolone z usług chmurowych. Najbardziej zadowolone z wdrożenia są firmy z sektora handlu detalicznego – aż 48% pozytywnych ocen pochodzi właśnie  z tej branży.

Według polskich firm, główną wadą usług chmurowych jest skomplikowana oferta. Twierdzi tak pond 80% respondentów. Tak ogromny nacisk ze strony przedsiębiorstw na kwestie oferty może sugerować, że firmy świadczące i sprzedające usługi chmury powinny położyć większy nacisk na sposób prezentowania usług, UX i potrzeby klientów. 

Następnymi w kolejności na liście wad chmury są bardzo zbieżne cechy wyznaczone przez polskie firmy. Brak zaufania do chmury i niepewność ws. przechowywania danych poza firmą nie napawa optymizmem, to następuje widoczny odwrót od opiniowania cen w kategorii wady.`

 

Optymalizacja kosztów i procesów, łatwa dostępność do danych i ich lepsza kontrola to główne zalet wdrożenia usług chmurowych wśród ankietowanych. Interesującym jest fakt, że ponad 1/3 firm wskazuje na ułatwienie związane z pracą zdalną i hybrydową. Dowodzi to, że skok technologiczny, jaki nastąpił w polskich firmach w ostatnich kilku latach nie cofnie się. Można także wnioskować, że rozwój technologiczny firm nie zwolni, mimo kryzysu i warunków nie sprzyjających inwestycjom, ponieważ z jednej strony firmy dostrzegły realne zalety implementacji rozwiązań technologicznych, natomiast z drugiej – wymaga od nich tego zarówno rynek, jak i pracownicy i procesy coraz mocniej uzależnione od technologii. 

Rozwój

W przypadku głównych powodów niezadowolenia z usług chmurowych, już drugim czynnikiem jest fakt problemów z komunikacją. Niewłaściwe dobranie usługi do potrzeb może być pokłosiem nieznajomości dostępnych możliwości, błędnie zidentyfikowanymi potrzebami, chęcią skorzystania z najtańszego rozwiązania lub też niedokładnie przeprowadzoną identyfikacją potrzeb organizacji. 

Co ciekawe, w przypadku tego pytania, prawie 40% respondentów stwierdziło, że wdrożone usługi mają niewłaściwy stosunek ceny do jakości, co może wskazywać, że w ostatecznym rozrachunku cena w pewnym stopniu jest dla nich znaczącym wyznacznikiem.

W przypadku ostatniego pytania, nie ulega wątpliwości, że pomimo wcześniejszego braku zainteresowania ceną, ostatecznie jest ona czynnikiem decydującym o dalszym implementowaniu chmury dla ponad 70% respondentów. Jednak jeszcze więcej ankietowanych uważa, że kluczowe dla nich są prostota implementacji rozwiązania i przejrzystość w zakresie korzyści z wdrożenia chmury. To cenna wskazówka dla dostawców chmury.

Podsumowanie

Wyniki badania wskazują na to, że mimo zdecydowanie większego zaangażowania firm w cyfryzację działalności, nadal występuje problem związany z komunikacją między IT a innymi branżami. Odbiorcy rozwiązań chmurowych są nastawieni na prostotę, ale jednocześnie zależy im na spełnieniu ich wewnętrznych potrzeb związanych z wykorzystaniem chmury. Przedstawiciele firm krytycznym okiem spojrzeli na ofertę chmurową, wskazując, że bywa ona dla nich niezrozumiała w sensie przełożenia wdrożenia na korzyści przedsiębiorstwa. 

Wyniki te są dość zaskakujące, zważywszy na fakt niejednoznacznego odniesienia do kwestii ceny usług. Mimo wysokiej inflacji, rosnących kosztów działalności i niepewnej sytuacji gospodarczej, największe obawy związane są nie z ceną, a z komunikacją właśnie. Może to oznaczać, że firmy poczyniły krok naprzód w zakresie osiągnięcia dojrzałości technologicznej – rozumieją, że rozwiązania technologiczne są istotne dla ich rozwoju i utrzymania pozycji rynkowej i nie oceniają ich z  góry jako zbędna inwestycja, dlatego też decydują się zapoznać z dostępną ofertą chmurową. 

Wydaje się, że kolejnym krokiem, na który powinni postawić dostawcy jest osiągnięcie konsensusu w zakresie komunikacji i dopasowania rozwiązań do potrzeb klienta. Ankietowani w jednoznaczny sposób twierdzili, że oferta usług chmurowych jest skomplikowana i bywa niezrozumiała. Przyczyną takich odpowiedzi może być m.in. zarówno niezbyt przejrzysta oferta, jak i brak świadomości własnych potrzeb po stronie firm. 

Metody i cel badania

Celem badania była weryfikacja potrzeb firm pod względem wdrożenia usług chmurowych, identyfikowanych przy kadrę kierowniczą (29%), zarządzającą (48%) oraz działy IT (23%). Badanie przeprowadzone metodą CAVI na grupie 934 osób. Uczestnicy badania deklarowali, że firma, którą reprezentują to ogranizacja MŚP (74%), mikrofirma (18%), duża (8%). Najwięcej firm rerezentuje sektor handlu detalicznego (31%), produkcja (19%), budownictwo (11%), transport (8%) i inne (31%).