Ponad 80% naruszeń danych jest spowodowanych przez błąd ludzki. W wielu przypadkach pracownicy nie wiedzą, jakie mogą być konsekwencje ataków ze strony cyberprzestępców oraz jak się przed nimi chronić. Przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest oczywista. Niestety, często już sam „dział zarządzający” nie stosuje się do zasad zwiększających poziom bezpieczeństwa. Świadomość zagrożeń cybernetycznych powinna być nieodłączną częścią biznesu i dotyczyć wszystkich członków organizacji.

Zdecydowana większość cyberataków nadal opiera się na oszustwie i manipulacji. Najczęściej wykorzystywane metody to ataki socjotechniczne lub phishing, które cyberprzestępcy używają codziennie do infiltracji podatnych przedsiębiorstw lub takich organizacji, które mogą być wejściem do zasobów „większych graczy”.

Jak możemy zwiększyć świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Dane z ostatnich miesięcy pokazują, że wraz ze wzrostem liczby i różnorodnością firm będących celem ataków cyberprzestępców, zmienia się również charakter działań podejmowanych przez organizacje w zakresie cyberbezpieczeństwa. To bardzo dobry znak. W przeszłości ochrona sieci firmowej przed zagrożeniami z zewnątrz należała wyłącznie do działu IT. Dzisiaj jednak najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa firmy jest upewnienie się, że wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę jakie niebezpieczeństwa mogą wynikać poprzez nieprzemyślane zachowanie. To sprawia, że szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa są priorytetem.

Świadomość zagrożeń polega na zaszczepieniu odpowiedniej postawy wśród pracowników oraz przekazaniu im wiedzy na temat zabezpieczenia fizycznych i informacyjnych zasobów organizacji. Niedopatrzenie w tym aspekcie może doprowadzić do poważnych strat, zarówno finansowych, jak i  wizerunkowych przedsiębiorstwa.

Szkolić, szkolić, szkolić…

Szkolenia pomagają pracownikom identyfikować zagrożenia, rozumieć, jakie środki zaradcze są dla nich dostępne i wdrażać te środki. Jeśli firmy chcą być w stanie poruszać się w ciągle zmieniającym się krajobrazie cyberzagrożeń, muszą jeszcze bardziej skupić się na świadomości bezpieczeństwa. W szczególności dotyczy to organizacji, których działalność jest związana z korzystaniem z usług świadczonych przez sektor IT.

cybezpieczeństwo

W ramach działań edukacyjnych i uświadamiających, firmy mogą również przeprowadzić symulowany atak phishingowy, aby sprawdzić, w jaki sposób zachowają się pracownicy – czy rozpoznają, że coś jest nie w porządku i zgłoszą to działom IT, czy też staną się ofiarą i klikną w zainfekowany link.

W dalszym rozwoju szkoleniowym z cyberbezpieczeństwa należy wdrożyć wszystkich pracowników, także z uwzględnieniem procesu onboardingu – czyli wdrażania nowych osób, które dopiero trafiły do firmy.

W kolejnym etapie powinniśmy realizować odpowiednie szkolenia cyklicznie, przypominając dotychczasowe zasady, jak również informując o nowych zagrożeniach i wprowadzonych zmianach. Nawet mniejsze firmy, które mają ograniczony budżet znajdą odpowiednie kursy i wiedzę w sieci, ponieważ nie brakuje bezpłatnych dobrej jakości materiałów. Dodatkowo warto wprowadzić zasady aby szkolenia z cyberbezpieczeństwa były obowiązkowe – i to zarówno dla pracowników przebywających w biurze, jak i tych, którzy pracują zdalnie.

„Zasady polityki bezpieczeństwa nie powinny być postrzegane jako zbiór przepisów utrudniających pracę, ale jak szansa na rozwój przedsiębiorstwa.”

Pracownicy powinni znać zakres materiałów oraz zasobów fizycznych z którymi mają kontakt np. dane osobowe. Dobrze, aby potrafili korzystać z metod ochrony danych wrażliwych np. polityki haseł czy autoryzacji dwuetapowej. Warto też, aby zdawali sobie sprawę z zagrożeń takich, jak wszelkiego rodzaju złośliwe oprogramowanie, phising czy inżynieria społeczna.

Długofalowym celem wdrażania systemu świadomości zagrożeń jest osiągnięcie trwałych zmian w podejściu pracowników i wdrożeniu odpowiednich nawyków. Zasady polityki bezpieczeństwa nie powinny być postrzegane jako zbiór przepisów utrudniających pracę, ale jak szansa na rozwój przedsiębiorstwa.