Ponad trzy na dziesięć (31%) organizacji naftowych, gazowych i użyteczności publicznej na całym świecie wymienia ściślejszą integrację i współpracę w ramach różnych funkcji wśród dwóch najważniejszych czynników sprzyjających cyfryzacji, 30% jako korzyść płynącą digitalizacji wskazuje  lepsze zarządzanie projektami, 29% poprawiło zarządzanie cyklem życia aktywów, a 29% poprawiło wydajność operacyjną, wynika z badań przeprowadzonych przez IFS*.

Były to jedne z najważniejszych wyników nowego badania zleconego przez IFS , obejmującego ponad 600 wyższych decydentów w dużych firmach energetycznych. Badanie wykazało również, że 44% organizacji mających cele w zakresie zrównoważonego rozwoju chce inwestować w bardziej energooszczędne aktywa i infrastrukturę, aby osiągnąć te cele.

Barierą jest… zmiana

Pomimo tych kluczowych czynników, nadal istnieją istotne bariery w przyjmowaniu technologii, zwłaszcza związane z niemożnością zdefiniowania i zmierzenia zwrotu z inwestycji w systemy oprogramowania dla przedsiębiorstw, takie jak EAM i ERP. Prawie trzech na dziesięciu (29%) twierdzi, że główną przeszkodą we wdrażaniu jest niemożność dokładnego zmierzenia wartości z inwestycji w cyfryzację. Jedna piąta (20%) twierdzi również, że jest to największa przeszkoda dla ogólnej transformacji cyfrowej.

Organizacje potrzebują i pragną większej jasności i pewności co do tego, co przyniosą te rozwiązania. 79% twierdzi, że oprogramowanie dla przedsiębiorstw powinno mieć wbudowaną możliwość ustawiania i mierzenia krytycznych wskaźników KPI. Badane firmy chcą wskaźników KPI w zakresie poprawy wykorzystania zasobów (34%), wydłużenia żywotności aktywów (30%) oraz zwiększenia wiarygodności aktywów (28%).

Jeśli chodzi o bariery wdrożenia, 26% ankietowanych wskazało na brak jasności co do potrzebnych zasobów i umiejętności oraz 19% twierdzi, że słabe uzasadnienie biznesowe sprawia, że ​​adopcja wydaje się kosztowna. Inne powody to brak konsensusu co do priorytetów w ich zespole kierowniczym – czynnik wskazywany przez prawie jedną czwartą (24%). Tylko 17% firm ankietowanych zakończyło podróż do transformacji cyfrowej. Organizacje mają różne podejścia: 65% podchodzi do jednej funkcji na raz, a 18% w sumie zaczyna od rozwiązania do zarządzania aktywami.

energetyka, technologia

Zarządzanie aktywami

Ponad jedna trzecia organizacji (37%) wymienia strategie zarządzania aktywami wśród wyników transformacji cyfrowej, które będą miały największy wpływ na ich firmę – a 74% twierdzi, że ważne jest, aby zaawansowane rozwiązanie do zarządzania aktywami zapewniało im lepszą konserwację, przechodząc na przykład od zaplanowanej do predykcyjnej konserwacji aktywów. Biorąc pod uwagę obecną presję na sektor energetyczny, kluczowe znaczenie mają narzędzia, które pomagają zmaksymalizować czas pracy i zwiększyć wydajność dzięki ulepszonemu zarządzaniu zasobami.

Kiedy respondenci zostali poproszeni o zastanowienie się, czego chcą od rozwiązania do zarządzania aktywami, wskazywali oni najczęściej ulepszoną konserwację śledzoną wg. kolejności ważności przez planowanie i wysyłkę (71%), usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw i zmniejszenie kosztów zapasów (70%), mobilność (69%) oraz wsparcie dla kompatybilnych jednostek (69%). Z perspektywy transformacji cyfrowej 38% uważa, że ​​zrównoważona energia ma największy wpływ na ich firmę, a następnie nowe modele biznesowe i strategia zarządzania aktywami (oba 37%).

Wschodzące technologie na pierwszy plan

Istnieje również duży popyt na pojawiające się, innowacyjne technologie w całym sektorze energetycznym. 72% podkreśla, że ​​analiza danych jest ważna; 70% wskazuje na wirtualnych asystentów, a 69% na Internet rzeczy (IoT). Obecnie respondenci (głównie ci, którzy są przedsiębiorstwami użyteczności publicznej) najczęściej twierdzą, że ich najważniejszym celem, jeśli chodzi o cyfryzację, jest poprawa obsługi klienta (20%). Prawie trzy na dziesięć (29%) zakładów użyteczności publicznej jest na etapie projektowania automatyzacji obsługi klienta, a ponad jedna czwarta (26%) wśród nich już zautomatyzowała dostrzegła korzyści.

Badania ujawniły, w jaki sposób organizacje energetyczne i użyteczności publicznej są powstrzymywane przed postępem w cyfrowej transformacji przez niemożność zdefiniowania i zmierzenia, w jaki sposób uzyskają zwrot z inwestycji w oprogramowanie dla przedsiębiorstw Firmy z sektora energetycznego często bardzo boją się ryzyka i często mają do czynienia z organami regulacyjnymi i innymi interesariuszami, którzy żądają potwierdzenia zwrotu z inwestycji. Niemożność określenia wymiernej liczby na temat tego, co dostaną za swoje wydatki i kiedy, uniemożliwia im rozwój. Są to bariery, które pokonują bardziej zaawansowani dostawcy oprogramowania, zwłaszcza dzięki platformom komponowanym, które pomagają im stopniowo rozwiązywać największe problemy i stopniowo budować mierzalny zwrot z inwestycji.

Badania pokazują, że 57% firm naftowych, gazowych i użyteczności publicznej, które realizują projekty transformacji cyfrowej, poszukuje platformy komponowalnej do obsługi całego procesu transformacji cyfrowej, podczas gdy tylko 38% podąża drogą rozwiązań niszowych.


*Badanie przeprowadzone przez IFS, objęło ponad 600 wyższych decydentów w dużych firmach energetycznych we Francji, Australii, Japonii, Skandynawii, USA , Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie.