Rok 2023 był przełomowy dla branży AI i cyberbezpieczeństwa. W przyszłym roku spodziewamy się, że technologia ta znacząco przekroczy dotychczasowe granice zastosowań. Przełom w rozwiązywaniu równań matematycznych przez OpenAI to tylko wierzchołek góry lodowej.

Rozwój AI i cyberbezpieczeństwo

Dynamiczny rozwój AI w cyberbezpieczeństwie to nie tylko kwestia nowych narzędzi, ale przede wszystkim nowego podejścia do bezpieczeństwa cyfrowego. Innowacyjne oprogramowanie oparte na AI, jak i generowane przez nią treści, wprowadzają nowe standardy w ochronie danych. Możliwości AI w analizie danych i przewidywaniu zagrożeń są bezprecedensowe, ale rodzą również pytania o nowe wyzwania i zagrożenia.

Chmura i przetwarzanie brzegowe

Interakcja między chmurą a przetwarzaniem brzegowym w kontekście GenAI zapowiada transformację. Symbiotyczny związek tych technologii zapewnia niezrównaną skalowalność i prędkość przetwarzania, otwierając nowe możliwości dla branż takich jak opieka zdrowotna czy finanse.

Wyzwania w cyberbezpieczeństwie

Niestety, każda technologia niesie ryzyko nadużycia. Cyberprzestępcy nieuchronnie będą próbować wykorzystać luki w zabezpieczeniach nowych narzędzi AI. To wymaga od zespołów ds. bezpieczeństwa nie tylko inwestycji w nowe rozwiązania, ale i głębokiego zrozumienia tych technologii.

Presja ekonomii i IT

Kontekst ekonomiczny również wpływa na IT. Zawirowania gospodarcze nakładają presję na konsolidację narzędzi bezpieczeństwa, jednocześnie wymagając od kierownictwa firmy outsourcingu zarządzania systemami. To wymaga zupełnie nowych ram bezpieczeństwa.

Zarządzanie danymi w 2024

W nadchodzącym roku zarządzanie danymi stanie się kluczowe. Firmy będą musiały dostosować się do nowych przepisów, takich jak RODO, co wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania praktyk zgodności. Organy ochrony danych będą jeszcze bardziej czujne, co nie pozostawia miejsca na błędy.

Wyzwanie zgodności z IT

Nowe ramy prawne, jak DORA i NIS2, wywierają dodatkową presję na firmy. Zwiększająca się liczba przepisów krajowych sprawia, że zgodność staje się coraz bardziej skomplikowanym zadaniem.

Rok 2024 zapowiada się jako okres intensywnych zmian w cyberbezpieczeństwie, pod znakiem AI. Firmy muszą być przygotowane nie tylko na wdrażanie nowych technologii, ale i na zrozumienie ich wpływu na bezpieczeństwo cyfrowe. Dynamiczny rozwój AI to nie tylko szansa, ale i wyzwanie dla całego sektora IT.