Nawet najpotężniejsze branże mogą znaleźć się w szeregach tych, które borykają się z trudnościami. Obecnie, w dobie spowolnienia gospodarczego, ograniczonej sprzedaży i niskiego poziomu inwestycji, sektor IT nie jest wyjątkiem. Wielu gigantów technologicznych musiało podjąć drastyczne kroki, w tym zwolnienie tysięcy pracowników, aby sprostać twardym realiom rynkowym. W takim kontekście, firmy są zmuszone do poszukiwania kreatywnych, efektywnych kosztowo rozwiązań, które pomogą im przetrwać i odzyskać swoją siłę. Jednym z takich rozwiązań, które nabiera na znaczeniu, jest model body/team leasingu.

Korzystanie z usług wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT na zasadzie wynajmu na określony czas staje się coraz popularniejsze. Ta strategia, zwana body lub team leasingiem, umożliwia firmom nie tylko przetrwanie w trudnych czasach, ale również zdobycie przewagi konkurencyjnej, optymalizując zasoby i skupiając się na kluczowych obszarach biznesowych.

Body leasing, zwany również wynajmem personelu IT lub zespołu IT, to model biznesowy, w którym firma wynajmuje pojedynczych pracowników lub całe zespoły specjalistów od firmy outsourcingowej na określony okres czasu. Wynajmowane osoby lub zespoły posiadają konkretne umiejętności i specjalizacje, które są niezbędne do realizacji określonego projektu lub zadania.

Modele body i team leasingu różnią się nieco między sobą. Body leasing odnosi się zazwyczaj do sytuacji, w której jedna osoba jest wynajmowana przez inną firmę, podczas gdy model team leasingu oznacza wynajem całego zespołu specjalistów, którzy pracują razem nad konkretnym projektem.

Zarówno body, jak i team leasing są formami outsourcingu, co oznacza, że prace są wykonywane przez osoby, które nie są bezpośrednimi pracownikami firmy zlecającej. W praktyce oznacza to, że koszty związane z rekrutacją, szkoleniem, wynagrodzeniami i innymi świadczeniami pracowniczymi są przenoszone na firmę outsourcingową.

Dla firm, które korzystają z usług body/team leasingu, głównym celem jest skorzystanie z wysokiej jakości usług IT bez konieczności zatrudniania pełnoetatowych pracowników lub zarządzania zespołem IT. Ta elastyczność pozwala firmom szybko dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych, a jednocześnie utrzymać koszty na kontrolowanym poziomie.

Body/Team Leasing a rynek IT: Rosnąca popularność

Coraz więcej firm uznaje wartość i korzyści płynące z modeli body i team leasingu, co jest widoczne w rosnącej popularności tych form outsourcingu. Popularność modeli body/team leasingu jest efektem kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, rosnące potrzeby technologiczne firm, które muszą dostosować się do szybkich zmian na rynku IT. Po drugie, trudności z pozyskiwaniem odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów IT na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Body/team leasing umożliwia firmom dostęp do szerokiej puli talentów, bez konieczności prowadzenia skomplikowanych i często długotrwałych procesów rekrutacyjnych.


„Wbrew pojawiającym się co jakiś czas opiniom, usługi outsourcingu IT, w tym body leasing i team leasing, cały czas mają się dobrze i ich popularność od lat rośnie. Przede wszystkim oczywiście z powodu trudności w pozyskiwaniu talentów i stale rosnących potrzeb technologicznych firm. Uczestnicy badania Deloitte Global Outsourcing Survey 2022 potwierdzili zresztą, że w ich organizacjach 76% ról IT jest realizowanych przez zewnętrzne podmioty, oraz że planują oni zwiększenie wydatków na różne modele outsourcingu, w tym body i team leasing, o 32%. Po drugie – trudna sytuacja ekonomiczna sprawiła, że firmy bardzo uważnie przyglądają się swoim budżetom, a outsourcing pozwala im na bardziej elastyczne podejście – pozyskiwanie kompetencji, jakich w danym momencie potrzebują. Na koniec dnia chodzi o wzrost konkurencyjności biznesu, czyli dostęp do najlepszych specjalistów, ale przy najbardziej efektywnym wykorzystywaniu zasobów i na optymalnym poziomie kosztów, co niewątpliwie dzieje się stosując outsourcing w swoim modelu operacyjnym.”

Mateusz Janiec, Sales Director w Billennium

Zalety body/team leasingu w kontekście obecnych wyzwań na rynku IT

W obliczu trudnych warunków gospodarczych i wyzwań związanych z zasobami ludzkimi, model body/team leasingu staje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm. Poniżej znajduje się kilka kluczowych zalet tego modelu w kontekście obecnych wyzwań na rynku IT:

 • Elastyczność i skalowalność: Body/team leasing umożliwia firmom szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymagań biznesowych i technologicznych. Firma może łatwo i szybko zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar wynajętego zespołu, co jest szczególnie ważne w projektach o dużej zmienności lub w przypadku krótkoterminowych potrzeb.
 • Optymalizacja kosztów: Dzięki body/team leasingowi, firmy mogą uniknąć kosztów związanych z rekrutacją, szkoleniem i zatrudnianiem pełnoetatowych pracowników. Model ten pozwala też na łatwe przewidywanie i kontrolowanie kosztów, gdyż wynajęcie zespołu odbywa się zazwyczaj za ustaloną stawkę.
 • Dostęp do specjalistów: Firma outsourcingowa posiada szeroką pulę specjalistów z różnych obszarów IT, co pozwala na szybkie pozyskanie pracowników o potrzebnych kompetencjach. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne w obszarach, w których brakuje specjalistów na rynku pracy.
 • Skupienie na kluczowych obszarach działalności: Outsourcing pozwala firmom skupić się na ich głównych obszarach działalności, przekazując związane z IT zadania firmie zewnętrznej. Pozwala to zarządzaniu firmy skupić się na strategicznych celach i decyzjach, zamiast zarządzania zespołem IT.
 • Ograniczenie ryzyka: Firma outsourcingowa ponosi ryzyko związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Ponadto, dzięki zewnętrznemu zarządzaniu projektem, firma zlecająca unika ryzyka związanego z realizacją projektu, co jest szczególnie ważne w projektach o wysokim poziomie skomplikowania.
 • Krótki czas reakcji: Firmy outsourcingowe, dzięki dużej puli dostępnych specjalistów, mogą szybko zareagować na potrzeby klienta, znacznie skracając czas oczekiwania na rozpoczęcie realizacji projektu.

Te zalety sprawiają, że body/team leasing jest skutecznym narzędziem dla firm szukających elastycznych, efektywnych kosztowo rozwiązań dla swoich wyzwań związanych z IT.

Potencjalne wyzwania i rozwiązania

Chociaż body/team leasing oferuje wiele zalet, wiąże się też z pewnymi wyzwaniami. Zrozumienie tych wyzwań i znalezienie odpowiednich strategii zaradczych jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania tego modelu.

 • Integracja zespołów: Włączanie zewnętrznych specjalistów do istniejących zespołów w firmie może być trudne, zwłaszcza pod kątem komunikacji i kultury organizacyjnej. Aby temu zaradzić, firma powinna wypracować jasne strategie komunikacyjne i zasady współpracy, a także zainwestować w budowanie relacji i zrozumienia pomiędzy zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Zarządzanie jakością: Kontrolowanie jakości pracy wykonanej przez zewnętrzne zespoły może być wyzwaniem, zwłaszcza w modelu zdalnym. Rozwiązaniem może być ustanowienie jasnych wskaźników jakości i regularnych spotkań postępu, które umożliwią monitorowanie postępów i wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.
 • Prywatność i bezpieczeństwo danych: Outsourcing może wiązać się z ryzykiem naruszenia prywatności i bezpieczeństwa danych. Dlatego ważne jest, aby firma outsourcingowa posiadała surowe procedury dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów, a umowy powinny zawierać klauzule dotyczące ochrony danych i konfidentialności.
 • Zależność od dostawcy: Body/team leasing może prowadzić do zależności od dostawcy usług outsourcingowych. Aby zminimalizować to ryzyko, firma może nawiązać współpracę z kilkoma dostawcami lub zastosować model hybrydowy, łączący outsourcing z zasobami wewnętrznymi.

Mimo tych wyzwań, body/team leasing wciąż jest atrakcyjną i efektywną opcją dla firm poszukujących elastycznych rozwiązań IT. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie potencjalnych trudności i wdrożenie strategii, które pomogą je zminimalizować i skutecznie zarządzać.

Różnice pomiędzy body leasingiem a outsourcingiem IT

Podczas gdy body leasing i outsourcing IT mają wiele cech wspólnych, są to dwa odrębne modele, które różnią się pod względem struktury i podejścia do realizacji zadań. Poniżej omówiono główne różnice pomiędzy tymi dwoma modelami:

 • Zakres odpowiedzialności: W modelu outsourcingu IT, zewnętrzna firma jest odpowiedzialna za cały projekt lub konkretną usługę, od początku do końca. W tym przypadku klient zleca wykonanie określonego zadania lub usługi i oczekuje od dostawcy wyników, nie zaś konkretnych działań. Z drugiej strony, w modelu body leasingu, zewnętrzna firma dostarcza specjalistów IT, którzy pracują pod kierunkiem klienta. W tym modelu to klient jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem i realizację projektu.
 • Stopień kontroli: Outsourcing IT często wiąże się z przekazaniem kontroli nad projektem lub usługą dostawcy. W modelu body leasingu, klient ma większą kontrolę nad pracą zespołu, ponieważ zespół jest zarządzany bezpośrednio przez klienta, co może być korzystne w przypadku projektów o wysokim poziomie skomplikowania lub specyficznych wymagań.
 • Zarządzanie zasobami: W modelu outsourcingu IT, zewnętrzna firma jest odpowiedzialna za zarządzanie zasobami, w tym rekrutacją, szkoleniem i zatrudnianiem specjalistów IT. W przypadku body leasingu, zewnętrzna firma dostarcza specjalistów, ale zarządzanie nimi i ich pracą leży po stronie klienta.
 • Koszty: W modelu outsourcingu IT, koszty są zazwyczaj stałe i określone w umowie. W modelu body leasingu, koszty mogą być bardziej elastyczne i zależą od liczby wynajętych specjalistów i czasu ich pracy.

Zarówno body leasing, jak i outsourcing IT mają swoje unikalne zalety i mogą być odpowiednie w różnych sytuacjach. Wybór między tymi dwoma modelami zależy od specyfiki projektu, dostępnych zasobów, potrzeb i strategii firmy.

Body/team leasing zyskuje na popularności jako skuteczne rozwiązanie dla firm poszukujących elastyczności, optymalizacji kosztów oraz dostępu do wyspecjalizowanych zasobów IT. Dzięki temu modelowi, firmy są w stanie łatwiej dostosować się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego i technologicznego, jednocześnie radząc sobie z wyzwaniami związanymi z zasobami ludzkimi.

Spojrzenie w przyszłość sugeruje, że body/team leasing będzie nadal istotnym elementem krajobrazu IT. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej złożona i specjalistyczna, a rynek pracy coraz bardziej konkurencyjny, firmy będą nadal szukały elastycznych i efektywnych kosztowo rozwiązań, takich jak body/team leasing.

Dlatego też, mimo różnych wyzwań, perspektywy dla body/team leasingu wyglądają obiecująco. Firmy, które są w stanie skutecznie wykorzystać ten model, będą miały możliwość zyskania przewagi konkurencyjnej, dostosowania się do zmieniających się wymagań rynkowych i technologicznych oraz optymalizacji swoich operacji IT.