Automatyzacja procesów w firmach może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów i poprawę jakości obsługi klienta. Jednakże, firmy z różnych branż nie wykorzystują w pełni możliwości automatyzacji, a także nie doceniają wyzwania, jakim jest przenoszenie pracowników do zawodów przyszłości.

Zdaniem ekspertów, udane transformacje związane z automatyzacją, sztuczną inteligencją i wzrostem liczby pracowników o zwiększonej sile roboczej powinny skłonić kadrę kierowniczą do innego myślenia o wartości, jaką wnoszą ich pracownicy. Jednakże, niewiele firm przyjmuje w pełni strategiczne podejście, gdy przechodzą transformacje automatyzacyjne.

Zmiany związane z automatyzacją wymagają od pracowników przystosowania się do nowych zadań, a także zmiany nawyków. Jednakże, firmy mogą wspierać swoich pracowników, zapewniając szkolenia i rozwój umiejętności, co pozwala na wykonywanie nowych, wartościowych zadań. Koncentracja na pracy o wyższej wartości to kluczowa kwestia, która może przynieść wiele korzyści dla pracowników, klientów i akcjonariuszy.

Z danych z raportu firmy Bain „Najważniejszy cel automatyzacji: zwiększona siła robocza” wynika, że zwiększenie zasobów siły roboczej w różnych branżach obniżyło koszty nawet o 30%. Mimo to, wiele z procesów automatyzacji kończy się niepowodzeniem. Jedną z największych przeszkód dla firm, które chcą dokonać transformacji, jest skłonienie pracowników do zmiany nawyków. Wiodące firmy stworzą wewnętrzne społeczności ekspertów, które wspierają udane transformacje. Pracownicy przyjmują różne role, takie jak współtwórcy, twórcy, koordynatorzy i konsumenci, które pomagają w przeprojektowaniu procesów, zachęceniu do uczestnictwa i ponownym wyobrażeniu sobie sposobu wykonywania pracy.

Firmy, które z powodzeniem przechodzą na zwiększoną siłę roboczą, wykonują dwa ważne działania. Obejmuje to dostosowanie biznesu i technologii w ramach planu tworzenia nowej wartości zarówno dla firmy, jak i pracowników, a także zapewnienie, że dysponują oni odpowiednimi narzędziami i programami umożliwiającymi pracownikom dostosowanie i funkcjonowanie w nowych warunkach.

Podczas gdy transformacje automatyzacji mogą zająć sporo czasu, firmy powinny zachęcać pracowników do przechodzenia do bogatszych i bardziej wartościowych zadań. Pierwszym punktem powinno być nadanie priorytetu kilku początkowym przypadkom użycia o dużym wpływie, aby pomóc organizacji dostrzec wartość automatyzacji. Udana zmiana sprawi, że pracownicy poczują się wzmocnieni.

Firmy powinny stworzyć wewnętrzne społeczności ekspertów, które pomogą w przeprojektowaniu procesów i wsparciu pracowników w dostosowaniu się do nowych zadań.

Warto nadmienić, że pracownicy mogą odnieść korzyści z automatyzacji, koncentrując się na pracy o wyższej wartości, takiej jak rozwiązywanie problemów, kreatywność i komunikacja interpersonalna. Firmy, które z powodzeniem przechodzą proces automatyzacji, wykonują dwa ważne działania – dostosowują biznes i technologię w ramach planu tworzenia nowej wartości dla firmy i pracowników oraz zapewniają odpowiednie narzędzia i programy umożliwiające pracownikom.

Podsumowując, automatyzacja procesów w firmach jest kluczowa dla zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i poprawy jakości obsługi klienta. Jednakże, jej wprowadzenie wymaga strategicznego podejścia i odpowiedniego przygotowania pracowników. Firmy, które zdołają skutecznie wprowadzić automatyzację, będą w stanie osiągnąć lepsze wyniki dla swoich klientów i akcjonariuszy, a jednocześnie zwiększą zadowolenie i rozwój swoich pracowników.