Współczesny krajobraz biznesowy, szczególnie w erze cyfrowej transformacji, stawia przed firmami coraz większe wyzwania związane z zarządzaniem danymi i infrastrukturą informatyczną. Centra danych stały się strategicznym rdzeniem wielu organizacji, które dążą do utrzymania konkurencyjności w dynamicznym i wymagającym środowisku rynkowym. Nieustanny rozwój i wprowadzanie innowacji, a także rosnące zapotrzebowanie na przetwarzanie danych, sprawiają, że rozwiązania dla centrów danych są obecnie kluczowe dla sukcesu biznesowego bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

W ciągu ostatnich kilku lat, paradoksalnie w dobie wysoce zaawansowanych technologii, firmy stają przed wyzwaniem zapewnienia nie tylko wyjątkowej wydajności swoich centrów danych, ale także ich niezawodności. Dlaczego niezawodność jest tak istotna? Ponieważ w miarę jak firmy stawiają na automatyzację, przetwarzanie w chmurze, analizę danych i wiele innych zaawansowanych rozwiązań, każdy przestój w pracy ich systemów danych może stanowić katastrofę dla wyników finansowych.

Firmy coraz częściej polegają na centrach danych, aby przechowywać, zarządzać i dostarczać dane niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Wspomniane centra danych obsługują nie tylko dane, ale również aplikacje krytyczne, które umożliwiają funkcjonowanie organizacji na co dzień. Dlatego nawet najmniejsza przerwa w ich działaniu może skutkować znaczącymi stratami finansowymi i reputacyjnymi.

Wpływ dzisiejszego środowiska biznesowego na data center

W dzisiejszym środowisku biznesowym firmy koncentrują się na optymalizacji wydajności poprzez rozwijanie i wdrażanie nowych aplikacji, technologii i rozwiązań cyfrowych. To często oznacza, że centra danych muszą obsługiwać znacznie większe obciążenia niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie, oczekiwania klientów w zakresie dostępności usług są wyjątkowo wysokie, co stawia ogromną presję na centra danych, aby zapewnić niezawodność na najwyższym poziomie.

Dla wielu firm, szczególnie tych działających w sektorach takich jak finanse, zdrowie czy e-commerce, czas przestoju centrum danych jest równoznaczny z utratą potencjalnych przychodów, a także ryzykiem utraty klientów. Każdy incydent związany z niedostępnością systemów danych, czy to spowodowany awarią techniczną, czynnikiem zewnętrznym czy błędem ludzkim, może wpłynąć na wyniki finansowe i reputację firmy w sposób trudny do odwrócenia.

Dlatego też firmy są obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej skoncentrowane na zabezpieczeniach swoich centrów danych przed potencjalnymi awariami i przestojami. Audyty, inspekcje i przestrzeganie regulacji środowiskowych stały się nieodłącznymi elementami strategii biznesowych, mając na celu minimalizowanie ryzyka i zapewnienie niezawodności działania centrów danych.

Centra danych stały się strategicznym zasobem dla organizacji w dzisiejszym świecie biznesowym, który silnie opiera się na technologii i danych. Zapewnienie ich niezawodności i zgodności z przepisami środowiskowymi stało się priorytetem dla firm dążących do sukcesu biznesowego.

Koszty awarii i znaczenie zgodności

Awaria w centrum danych to kosztowna sprawa. Nawet krótka przerwa w dostępie do informacji może przynieść organizacji ogromne straty finansowe. Zrozumienie tych kosztów i znaczenia zgodności jest niezbędne dla każdej firmy, która działa w oparciu o technologię.

Koszty awarii:

 • Strata przychodów: Centrum danych często obsługuje strony internetowe, aplikacje e-commerce i inne usługi online. Każdy przestój oznacza utratę potencjalnych przychodów. W branżach, w których dostępność 24/7 jest kluczowa, takich jak e-commerce czy finanse, te straty mogą być ogromne.
 • Koszty naprawy i odzyskiwania: Po każdej awarii konieczne jest zlokalizowanie przyczyny i naprawa problemu. Koszty techniczne mogą być znaczne, zwłaszcza jeśli wymagane są awaryjne interwencje.
 • Reputacja firmy: Zaufanie klientów jest kluczowe dla sukcesu biznesowego. Nawet jedna znacząca awaria może wpłynąć negatywnie na reputację firmy, co może prowadzić do utraty klientów i trwałych strat finansowych.
 • Koszty zwrotów i odszkodowań: W niektórych przypadkach awarie mogą skutkować błędami lub opóźnieniami w dostawie usług. Firmy mogą być zmuszone do wypłaty odszkodowań lub zwrotów dla klientów, co zwiększa koszty.

Znaczenie zgodności:

 • Zapobieganie awariom: Przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących środowiska i bezpieczeństwa w centrum danych pomaga minimalizować ryzyko awarii. Dbanie o zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania paliw, emisji czy zarządzania odpadami może skutkować bardziej stabilnymi operacjami.
 • Ochrona przed kosztami sankcji i kar: Naruszenie przepisów środowiskowych i bezpieczeństwa może skutkować sankcjami, karami finansowymi lub nawet odpowiedzialnością karną. Przestrzeganie przepisów pomaga uniknąć tych kosztów.
 • Zyskanie zaufania klientów: Firma, która dba o zgodność z przepisami, buduje zaufanie klientów. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na działania organizacji w zakresie ochrony środowiska, co może wpłynąć na ich decyzje zakupowe.
 • Minimalizowanie ryzyka reputacyjnego: Przestrzeganie przepisów środowiskowych i bezpieczeństwa pomaga minimalizować ryzyko reputacyjne. Firma, która działa zgodnie z przepisami, jest mniej narażona na negatywną publiczność związaną z awariami lub naruszeniem przepisów.

Koszty awarii centrów danych są ogromne, zarówno pod względem finansowym, jak i reputacyjnym. Dlatego firmy muszą inwestować w zabezpieczenia, a także w przestrzeganie zasad i przepisów środowiskowych, aby minimalizować ryzyko awarii i zapewnić ciągłość działania centrów danych. Zgodność z przepisami staje się integralną częścią strategii biznesowych, której celem jest ochrona aktywów firmy i utrzymanie zaufania klientów.

Standardy dostępności centrów danych

Standardy dostępności centrów danych stały się nieodłącznym elementem zapewnienia niezawodności operacji biznesowych. Te standardy to wytyczne i kryteria określające, jakie wymagania muszą spełnić centra danych, aby zapewnić ciągłość działania, minimalizować ryzyko awarii i spełnić oczekiwania klientów. Przyjrzyjmy się bliżej tym standardom i ich znaczeniu.

1. Tier System:

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zestawów standardów dostępności centrów danych jest tzw. „Tier System”. Opracowany przez Uptime Institute, ten system oceny wydajności i niezawodności centrów danych jest szeroko akceptowany i stosowany w branży. Tier System definiuje cztery poziomy dostępności, od Tier I do Tier IV, z każdym poziomem charakteryzującym się wyższym poziomem niezawodności.

 • Tier I: Centra danych na poziomie Tier I są uważane za podstawowe i oferują ograniczoną dostępność. Przygotowane są na awarie zaplanowane, ale nie oferują ochrony przed awariami niezaplanowanymi.
 • Tier II: Poziom Tier II zapewnia nieco wyższą dostępność, zwiększając redundancję niektórych systemów. Obejmuje awarie planowane i nieplanowane.
  Tier III: Centra danych na poziomie Tier III zapewniają wyższą dostępność dzięki większej redundancji i możliwości wykonywania prac konserwacyjnych bez wyłączania systemu. Pozwalają na zaplanowane przestoje, ale minimalizują nieplanowane awarie.
 • Tier IV: Poziom Tier IV jest najwyższym poziomem dostępności. Oferuje pełną redundancję we wszystkich systemach i jest odporny na awarie planowane i nieplanowane.

2. ANSI/TIA-942:

Innym ważnym standardem w branży jest ANSI/TIA-942, który został opracowany przez American National Standards Institute (ANSI) i Telecommunications Industry Association (TIA). Ten standard definiuje wymagania dotyczące projektowania i budowy centrów danych, obejmując aspekty takie jak architektura, zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo i zarządzanie.

3. ISO 27001:

ISO 27001 to międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacji, który określa wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, w tym w centrach danych. Ten standard jest szczególnie istotny w erze rosnących zagrożeń cybernetycznych i wymagań dotyczących ochrony danych.

4. ANSI/BICSI 002:

Standard ANSI/BICSI 002 określa wytyczne dotyczące projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej w centrach danych. Obejmuje ona zarówno fizyczną infrastrukturę (np. kable, okablowanie strukturalne) jak i technologię (np. sieci komputerowe).

5. ASHRAE Standard 90.4:

Ten standard opracowany przez American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) koncentruje się na efektywności energetycznej centrów danych, szczególnie w zakresie zarządzania chłodzeniem. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię, ograniczanie zużycia energii w centrach danych stało się priorytetem.

Znaczenie standardów dostępności:

 • Zapewnienie niezawodności: Standardy dostępności pozwalają firmom zapewnić, że ich centra danych działają na odpowiednim poziomie niezawodności, który jest zgodny z wymaganiami biznesowymi.
 • Minimalizowanie ryzyka awarii: Przestrzeganie standardów dostępności pomaga minimalizować ryzyko awarii i przerw w pracy, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacji biznesowych.
 • Zgodność z oczekiwaniami klientów: Współcześni klienci oczekują, że usługi online będą dostępne przez całą dobę, dlatego standardy dostępności pozwalają firmom spełnić te oczekiwania.
  Efektywność energetyczna: Niektóre standardy, takie jak ASHRAE Standard 90.4, pomagają firmom oszczędzać energię, co ma znaczenie zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Standardy dostępności centrów danych są kluczowym narzędziem, które pomagają firmom zapewnić niezawodność operacji biznesowych, minimalizować ryzyko awarii i spełniać oczekiwania klientów. Wartościowe jest również to, że wiele z tych standardów promuje efektywność energetyczną i zrównoważone praktyki, co jest coraz bardziej istotne.

5 głównych ustaleń środowiskowych z audytów centrów danych

Podczas audytów centrów danych przeprowadzanych przez specjalistów ds. zgodności środowiskowej i bezpieczeństwa, identyfikowane są kluczowe obszary, które wymagają uwagi i poprawy w celu spełnienia przepisów i minimalizacji wpływu na środowisko. Oto pięć głównych ustaleń środowiskowych, które często pojawiają się w wynikach takich audytów:

1. Brakujące lub wadliwe pozwolenia na lot:

Centra danych, zwłaszcza te, które korzystają z generatorów zapasowych, muszą spełniać przepisy dotyczące emisji gazów i innych substancji związanych z działalnością. Jednym z często stwierdzanych ustaleń jest brak lub niewłaściwe pozwolenia na emisję, zwłaszcza w przypadku generatorów, które działają na olej napędowy lub gaz ziemny.

To jest krytyczne, ponieważ naruszenie tych przepisów może prowadzić do sankcji prawnych, kar finansowych i konieczności dostosowania się do przepisów po fakcie. Audyty środowiskowe pomagają zidentyfikować te niezgodności i umożliwiają podjęcie działań naprawczych.

2. Plan zapobiegania, kontroli i przeciwdziałania wyciekom w zaginięć lub wadliwym (plan SPCC):

Centra danych często przechowują duże ilości oleju napędowego w generatorach zapasowych. Gdy całkowita pojemność magazynu oleju napędowego przekracza pewne poziomy, obowiązuje federalny standard SPCC (Spill Prevention, Control, and Countermeasure). Ustaleniem audytu może być brak planu SPCC lub jego niewłaściwe wdrożenie.

Plan SPCC określa konkretne kroki w celu zapobiegania wyciekom oleju napędowego, kontroli skutków wycieku oraz przeciwdziałania wyciekom w przypadku awarii. Audyt środowiskowy pomaga upewnić się, że te plany są zgodne z przepisami i właściwie wdrożone.

3. Niepowodzenie lub niedokładne raportowanie EPCRA:

Ustawa o planowaniu awaryjnym i prawie do wiedzy społeczności (EPCRA) nakłada na firmy obowiązek raportowania inwentaryzacji substancji niebezpiecznych oraz działań związanych z zarządzaniem awaryjnymi wypadkami. Audyty często wykazują braki w tym raportowaniu lub niedokładne obliczenia objętości substancji niebezpiecznych.

Naruszenie tych przepisów może prowadzić do konsekwencji prawnych, sankcji finansowych oraz utraty zaufania społeczności. Audyty środowiskowe pomagają zidentyfikować te braki i przyczyniają się do zapewnienia zgodności z EPCRA.

4. Niedociągnięcia w gospodarce odpadami (odpady uniwersalne, odpady elektroniczne lub odpady niebezpieczne):

Centra danych wytwarzają różnego rodzaju odpady, w tym elektroniczne, uniwersalne i niebezpieczne. Ustaleniem audytu może być niewłaściwe składowanie odpadów, brak wymaganych rejestrów czy niedokładne raportowanie.

Audyt środowiskowy pomaga zidentyfikować te niedociągnięcia i pomaga w opracowaniu strategii gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie tylko przyczynia się to do zgodności z przepisami, ale także minimalizuje wpływ na środowisko.

5. Zgodność z zarządzaniem chemicznym:

Centra danych często przechowują różne chemikalia, takie jak akumulatory kwasowo-ołowiowe, olej napędowy i inne substancje chemiczne wykorzystywane w procesach utrzymania sprzętu oraz zapewniania niezawodności zasilania. Ustaleniem audytu może być brak lub niewłaściwe zarządzanie tymi substancjami chemicznymi, co stwarza ryzyko wycieków i naruszeń przepisów dotyczących środowiska.

Audyt środowiskowy koncentruje się na identyfikowaniu, rejestracji, etykietowaniu i przechowywaniu tych substancji zgodnie z wymaganiami prawnymi. Prawidłowe zarządzanie chemicznymi substancjami nie tylko przyczynia się do zgodności z przepisami, ale także minimalizuje ryzyko awarii środowiskowych i wpływu na zdrowie pracowników.

Kluczowym celem audytów środowiskowych jest nie tylko identyfikacja tych problemów, ale także opracowanie planów działania w celu naprawienia tych ustaleń. Firmy muszą działać zgodnie z przepisami, dbać o środowisko, minimalizować ryzyko awarii i utrzymywać operacje centrum danych na jak najwyższym poziomie niezawodności. Audyty te pomagają w osiągnięciu tych celów, a także zapewniają spokój umysłu w zakresie zgodności z przepisami środowiskowymi.

Warto również pamiętać, że audyty środowiskowe to nie tylko konieczność zgodności z przepisami, ale także kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. Poprzez identyfikację i naprawienie problemów środowiskowych, centra danych mogą stać się bardziej przyjazne dla środowiska i przyczyniać się do globalnych wysiłków na rzecz ochrony naszej planety.

Przykłady międzynarodowych regulacji

Zarządzanie zgodnością środowiskową w centrach danych jest nie tylko kwestią krajowych przepisów, ale także wymaga uwzględnienia międzynarodowych regulacji. W zglobalizowanym świecie, firmy działające na różnych rynkach muszą być świadome i przestrzegać zróżnicowanych norm i przepisów obowiązujących w różnych krajach. Oto kilka przykładów międzynarodowych regulacji, które mogą mieć wpływ na centra danych:

1. Przepisy dotyczące emisji w Indiach:

W Indiach generatory zapasowe używane w centrach danych muszą posiadać certyfikat homologacji typu i zgodności produkcji. Ten certyfikat określa, czy generator spełnia określone normy emisji, w tym emisji cząstek stałych, tlenków azotu (NOx), tlenku węgla i limitów emisji węglowodorów. Brak tego certyfikatu może prowadzić do naruszenia przepisów środowiskowych.

2. Przepisy dotyczące hałasu w Egipcie:

W Egipcie centra danych muszą przestrzegać przepisów dotyczących poziomu hałasu w społecznościach. Dla przykładu, centrum danych nie może przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych limitów hałasu w określonych obszarach miejskich. Testy, które określają poziom hałasu generowanego przez generatory zapasowe podczas awarii, są niezbędne do wykazania zgodności nawet w sytuacjach nadzwyczajnych.

3. Przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w Europie:

W Europie klasyfikacja odpadów i substancji niebezpiecznych opiera się na Europejskim Wykazie Odpadów. Przedsiębiorstwa przechowujące takie substancje muszą przestrzegać przepisów dotyczących ich gospodarowania i transportu. Rejestracje, zezwolenia, raportowanie i inne wymogi muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i dyrektywami UE.

4. Przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych w Chinach:

W Chinach substancje chemiczne, w tym ropa naftowa, są uważane za niebezpieczne. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych obowiązują przepisy dotyczące zarządzania nimi, w tym procedury zgłaszania i reagowania na awarie chemiczne. Centra danych w Chinach muszą działać zgodnie z tymi przepisami, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

5. Przepisy dotyczące odpadów w Hiszpanii:

W Hiszpanii istnieją regionalne wymagania dotyczące sprawozdawczości w zakresie produkcji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych. Przedsiębiorstwa w centrum danych muszą dostarczać raporty dotyczące poziomu produkcji tych odpadów oraz przestrzegać wymagań dotyczących ich gospodarowania i transportu.

Niezależnie od lokalizacji centrum danych, zrozumienie i przestrzeganie międzynarodowych regulacji stanowi kluczowy element skutecznego zarządzania zgodnością środowiskową. Firmy muszą działać zgodnie z różnymi systemami prawnymi, aby minimalizować ryzyko naruszeń i zapewnić ochronę środowiska naturalnego oraz zdrowie publiczne.

Zarządzanie zgodnością środowiskową w centrach danych jest niezwykle istotne dla zachowania nie tylko zgodności z przepisami, ale także dla zminimalizowania ryzyka awarii, poprawy niezawodności operacyjnej i redukcji wpływu na środowisko naturalne.

Znaczenie centrów danych: Centra danych odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym świecie biznesu, wspierając rozwój i wdrażanie nowych technologii oraz aplikacji. Przerwy w pracy centrów danych mogą być katastrofalne dla wyników finansowych firm.Zgodność środowiskowa w centrach danych jest kluczowym elementem sukcesu biznesowego. Firmy muszą nie tylko przestrzegać przepisów, ale także dbać o niezawodność operacyjną i wpływ na środowisko. Audyty środowiskowe, przestrzeganie standardów dostępności i uwzględnienie międzynarodowych regulacji są niezbędne dla osiągnięcia tych celów. W miarę jak centra danych stają się coraz bardziej istotne dla działalności biznesowej, zarządzanie zgodnością środowiskową staje się kluczowym elementem strategii przedsiębiorstw.