Wraz z szybkim rozwojem handlu elektronicznego i e-spożywczego, automatyzacja w łańcuchu magazynowania i logistyki staje się konieczna w coraz większej liczbie scenariuszy. Automatyzacja magazynu ma na celu zautomatyzowanie przemieszczania zapasów do, wewnątrz i z magazynów do klientów przy minimalnej pomocy człowieka. Firma może wyeliminować pracochłonne obowiązki, które obejmują powtarzalną pracę fizyczną oraz ręczne wprowadzanie i analizę danych dzięki automatyzacji magazynu.

Tradycyjne rozwiązania automatyzacji, takie jak odzyskiwanie AS/RS, zautomatyzowane wózki magazynowe, zautomatyzowane sortowanie, zrobotyzowana paletyzacja i systemy przenośników, to w większości złożone i stałe systemy. Jednak ostatnio na rynku coraz częściej można znaleźć mobilne rozwiązania z zakresu automatyzacji, takie jak AGV, AMR i mobilne roboty kompletacyjne, a coraz więcej magazynów decyduje się na ich wdrożenie w celu zastąpienia tradycyjnej stałej automatyzacji. W oparciu o raport z badania rynku „Robotyka mobilna w logistyce, magazynowaniu i dostawie 2022-2042”, IDTechEx podsumowuje cztery powody, dla których robotyka mobilna staje się trendem przemysłowym w automatyzacji magazynów.

Instalacja

Instalacja i uruchomienie stałej automatyki może zająć miesiące, zwykle obejmując budowanie dużych regałów i długich przenośników. Instalacja jest zawsze bardzo pracochłonna i kosztowna, a czasami nie jest wykonywana przez samych dostawców systemów automatyki. Chociaż niektóre roboty mobilne są uzależnione od stałej infrastruktury nawigacyjnej (np. AGV), dodatkowa instalacja polega tylko na ustawieniu reflektorów laserowych, taśm magnetycznych, przewodów indukcyjnych, kodów kreskowych/QR itp., co jest znacznie prostsze i wymaga mniej czas. W związku z tym, czas instalacji systemów AGV zwykle zajmuje tylko 2-6 tygodni. W przypadku autonomicznych mobilnych jednostek robotycznych, instalacja może być jeszcze krótsza, ponieważ roboty wystarczy oprowadzić po obiektach i nie są potrzebne żadne dodatkowe zmiany w środowisku. Również, inicjalizację innego oprogramowania można zazwyczaj przeprowadzić zdalnie lub w chmurze. Krótszy okres instalacji spowoduje również mniejszy wpływ na codzienne operacje podczas inicjowania mobilnych systemów robotycznych.

Koszt i ROI

Wdrożenie stałej automatyzacji wymaga dużego kapitału początkowego. Jednak według raportu IDTechEx „Robotyka mobilna w logistyce, magazynowaniu i dostawie 2022-2042”, koszt wdrożenia robotów mobilnych może wynosić zaledwie około 1/3 kosztów stałej automatyzacji. A instalacja, konserwacja i zasilanie automatyki stacjonarnej również kosztują więcej niż roboty mobilne. Dlatego ROI robotów mobilnych wynosi około 1-2 lat, a w przypadku stałej automatyzacji może wynosić 5-10 lat.

robot, magazyn

Elastyczność

Zmiana stałej automatyki może potencjalnie kosztować więcej pieniędzy i czasu niż jej instalacja i może spowodować zatrzymanie działalności całego magazynu lub produkcji. Mobilne systemy robotyczne są znacznie bardziej elastyczne. Mimo, że pojazdy AGV potrzebują wsparcia infrastruktury, zmiana zadań floty wymaga jedynie ponownego rozmieszczenia znaczników, takich jak kody QR lub taśmy magnetyczne, co jest znacznie łatwiejsze niż ponowna instalacja stałej automatyki. Nie wspominając o tym, że AMR nie potrzebują żadnej infrastruktury pomocniczej i są jeszcze bardziej elastyczne. Dlatego roboty mobilne nadają się do sprawnego przenoszenia materiałów lub linii produkcyjnych. A mobilny system robotyczny zajmuje mniej miejsca w magazynach, umożliwiając bardziej złożoną i elastyczną trasę przepływu materiałów.

Skalowalność

Po zainstalowaniu stałej automatyzacji trudno jest skalować rozmiar lub możliwości. Jednak wielkość floty robotów mobilnych można łatwo skalować, aby firmy mogły radzić sobie ze szczytami popytu (np. Czarny piątek) w najbardziej opłacalny sposób, zwiększając zasoby tylko przez określony czas. Ponadto, roboty mobilne pomagają magazynom lub fabrykom zachować oszczędną działalność.

Chociaż roboty mobilne mogą pracować przez cały dzień z zaledwie kilkoma przerwami na ładowanie, są one w stanie przenosić stosunkowo ograniczony ładunek do każdego zadania, natomiast automatyzacja stacjonarna może nieprzerwanie bezproblemowo transportować materiały. Dlatego w dużych magazynach roboty mobilne mogą nie być tak wydajne, jak stała automatyzacja dla dużych przepływów materiałów. Ale z pewnością zawsze można je zastosować w połączeniu ze stałą automatyzacją, optymalizując procesy w magazynowaniu.